C.V.

In Nieuwe-Tonge ben ik geboren. Ná de lagere en middelbare school heb ik de HBO gevolgd (afd. electro) waarna ik via een colloquium doctum theologie heb gestudeerd te Utrecht. Vóór de theologie studie heb ik nog college kunstgeschiedenis (iconografie) gevolgd en musicologie. In het prijktijkjaar was ik o.m. werkzaam bij de Radio Unie en bij de studio voor electronische muziek (nu sonologie RU.) aan de T.U te Delft. Beide genoemde studies stelden een leraarsbaan in het vooruitzicht dat ik niet zag zitten. Als predikant ben ik aan een drietal gemeenten verbonden geweest met als laatste Ingen.  Heel lang ben ik bezig geweest met "kunstoefeningen" en nu in mijn emeritaat ben ik in het bijzonder bezig met ijzer constructies. Veelal als thema "leven"dat zich o.m. uit in het uitbeelden van flats als de personificatie daarvan. Leven tussen hemel en aarde; leven in zijn voorlopigheid...

Veel deze beelden vinden hun oorsprong in de industrie. Veel van de beelden zijn delen waar vormen zijn uitgesneden die dan weer ongewilde en onverwachte vormen achter lieten. Het zijn meest delen ijzer die hun eigen taal spreken en zo bestaansrecht proberen te veroveren. Ze zijn ontkomen aan de smeltkroes van de hoogovens. Recycled art. Onbedoelde vormen die een nieuw leven proberen te veroveren. Sommige beelden hebben een naam om de beschouwer misschien even op weg te helpen. Het zijn soms zware, soms fragiele vormen die een appel op de beschouwer doen. Art trouvé, zou je ze kunnen noemen of art resté. Ze mogen er zijn dank zij hun restwaarde als schroot.

 

 

Tentoonstellingen:

"Onder de Toren" te Rhenen juni 2003

Gemeentehuis Rhenen juli-augustus 2003

"Atelier 7" in Ommeren  juli-augustus 2004

Kunst onder de toren  mei 2005

De Synagoge te Buren 14-23 juni 2006

 

 

 

 

                             gemeentehuis Rhenen           de synagoge te Buren